IMPULSAR FIRES I MERCATS D'INTERCANVI

 


La participació en Fires i Mercats d'Intercanvi és una activitat interessant per donar a conèixer el projecte "turuta" i també per avançar en l'intercanvi amb altres SIL's (Sistemes d'Intercanvi Local).

Les tasques a desenvolupar varien segons de quina Fira o Mercat es tracti.

Es interessant que les persones que vulguin ser avisades per fer tasques de suport a les fires o mercats, ho comuniquin a l'OCL.