FONS D'EQUILIBRI

El projecte del Fons d'Equilibri va ser una de les conclusions del Congrés dels 10 anys de la Turuta i en l'assemblea d'inici del 2021 varem acordar de fer una “prova pilot” durant aquest any. En les assemblees dels projectes dels dos anys següents es va aprovar per unanimitat d'allargar un any més... 

En el nostra ecosistema de Vilanova i la Geltrú hi ha qui té més euros i poques turutes i qui té pocs euros i moltes turutes. A mesura que hi hagi més oferta amb turutes, la turuta anirà tenint més valor però això costarà ja que estem molt enganxats a l'euro. Aquest fons d'equilibri és un projecte encaminat a que la gent que té moltes turutes i pocs euros, pugui canviar turutes per euros. Un pas important per arribar a que l'intercanvi d'euros per turutes i turutes per euros sigui una normalitat dins el nostre ecosistema.

La finalitat d’aquest projecte és la de tenir un pot on anar recaptant euros de diferents maneres:


PRIMERA PART: RECAPTAR EUROS PEL "FONS D'EQUILIBRI"

 • persones associades que vulguin canviar periòdicament uns euros a canvi de turutes+10% (per exemple: em comprometo mensualment a canviar 20euros a canvi de rebre 22tt)
 • persones sòcies o no sòcies que els agradi la finalitat de la Turuta i vulguin fer un donatiu amb euros. Si son sòcies es poden compensar amb turutes+10%.
 • empreses (amb criteris prèviament definits) que volen destinar una part dels seus beneficis, com a “responsabilitat social” a fer unes aportacions.
 • empreses (amb criteris prèviament definits) que vulguin esponsoritzar aquest projecte.
 • projectes productius que puguin generar euros (aportacions voluntaries a canvi de determinat material, per exemple monedes i bitllets de col·leccionista, llibres segona ma, etc.).
 • tot allò que la imaginació pugui aportar

Els ingressos es poden fer via transferència o imposició directa al compte de l'associació o entregant els diners en efectiu a l'OCL i d'aquí s'ingressaran al compte de l'associació.

COMPTE DE L'ASSOCIACIÓ:   ES95 1550 0001 2800 1725 6223
Per qualsevol dubte podeu escriure a: intercanvis.turutes@gmail.com


SEGONA PART: REPARTIR EL FONS PROPORCIONALMENT

Arribat el mes de novembre...

CRITERIS A SEGUIR:
 • Manteniment del Fons de l'Associació:
 • S'estableix un requisit mínim de 2000 euros per al fons de l'associació, assegurant una reserva financera sòlida.
 • Destí de l'Excedent:
 • Qualsevol excedent financer es destinaria al Fons d'Equilibri, reforçant la estabilitat financera general.

CÀLCULS DE SALDOS EN TURUTES:
 • Saldos Individuals:
 • Inicialment, es calcularan els saldos de turutes per a cada compte individual.
 • Saldos al Fons Cooperatiu:
 • Posteriorment, es determinaran els saldos de turutes dels associats que participen en el Fons Cooperatiu.
 • Fusió i Ordenació:
 • Es fusionaran ambdós llistats i s'ordenaran alfabèticament per nom complet, presentant un sol valor (la suma total) per a cada compte.
 • Ordenació per Saldo:
 • La llista resultant s'ordenarà de major a menor saldo.
 • Filtratge per Saldo Mínim:
 • S'eliminaran aquells saldos que no arribin als 300 turutes.

CÀLCULS FINALS:
 • Total de Saldos Rellevants:
 • Es sumaran els saldos restants que superin els 300 turutes.
 • Suma Total en Euros:
 • Es comptabilitzaran els euros disponibles.
 • Percentatge de Turutes respecte al Total:
 • Es calcularà el percentatge que representen els saldos de turutes en relació amb el total d'euros.
 • Conversió de Turutes a Euros:
 • Es multiplicarà el percentatge obtingut per cada saldo individual, determinant la quantitat de turutes que podrien canviar-se per euros.

PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ:
 • Comunicació a tothom:
 • S'enviarà un correu electrònic a tothom informant del % que cadascú pot demanar canviar a partir del seu saldo.
 • Es preguntarà si volen canviar la quantitat calculada en euros. Caldrà enviar un correu electrònic demanant el canvi de turutes per euros segons el màxim que pot demanar.
 • Transferència de Fons:
 • En cas afirmatiu, es procedirà a fer una transferència de la quantitat sol·licitada.
 • Pagament al Fons Cooperatiu:
 • Es establirà la condició de fer un pagament equivalent en turutes al Fons Cooperatiu.


TINC INTERÈS EN AQUEST PROJECTE