FONS D'EQUILIBRI

En el nostra ecosistema hi ha qui té més euros i poques turutes i qui té pocs euros i moltes turutes. A mesura que hi hagi més oferta amb turutes, la turuta anirà tenint més valor però això costarà ja que estem molt enganxats a l'euro. Aquest fons d'equilibri és un projecte encaminat a que la gent que té moltes turutes i pocs euros, pugui canviar turutes per euros. Un pas important per arribar a que l'intercanvi d'euros per turutes i turutes per euros sigui una normalitat dins el nostre ecosistema.


La finalitat d’aquest projecte és la de tenir un pot on anar recaptant euros de diferents maneres:


PRIMERA PART: RECAPTAR EUROS AL LLARC DE L’ANY

1 - persones associades que vulguin canviar periòdicament uns euros a canvi de turutes+5% (per exemple: em comprometo mensualment a canviar 20euros per 20tt+5%)

2 - persones sòcies o no sòcies que els agradi la finalitat de la Turuta i vulguin fer un donatiu amb euros.

3 - empreses que volen destinar una part dels seus beneficis, com a “responsabilitat social” a fer unes aportacions.

4 - empreses que vulguin esponsoritzar aquest projecte.

5 - projectes productius que puguin generar euros (per exemple, canviar monedes i bitllets de col·leccionista per un valor en euros).

6 - tot allò que la imaginació pugui aportar


Els ingressos es farien via transferència o imposició directa al compte de l'associació o entregant els diners en efectiu a l'OCL i d'aquí s'ingressarien al compte de l'associació.


SEGONA PART: BUIDAR EL POT

Arribat el mes de desembre, es demana a tothom turutaire si volen canviar turutes per euros (en aquest cas menys un 5% de penalització). Mitjançant un formulari tothom qui vol pot demanar el que vulgui fins el dia del tancament. Es reparteix tot el contingut del pot, proporcionalment al que cadascú hagi demanat (per exemple: si entre tots volen recuperar un total de 4000 euros i només s’han recaptat 2000 euros, cadascú només podrà recuperar el 50% del que havia demanat. Es farà el repart, a canvi hauran de liquidar les seves turutes+5% al Fons Cooperatiu i si la persona turutaire encara no ha abonat els 10eu inicials se li descomptaran dels euros que hagi demanat. El pot quedarà a 0 per començar un nou any.


Els pagament es farien via transferència des del compte de l'associació.


TINC INTERÈS EN AQUEST PROJECTE