PROJECTE DE VOLUNTARIAT

 PROJECTE DE VOLUNTARIAT


La definició de la política del voluntariat: 

La política de voluntariat de la nostra associació podríem dir que involucra a tothom, donat que els fins són molt amplis, encara que acotats en el territori i la seva gent.

 

Els fins de l’associació són:

Crear, impulsar, difondre, expandir i vetllar pel bon funcionament d’un ecosistema econòmic

ecològic local a Vilanova i la Geltrú. La finalitat del qual és impulsar el respecte a la diversitat (la   inclusió, la integració...), la sostenibilitat (avançar vers la sobirania alimentària i energètica   fomentant la producció local i ecològica) i la pau (fomentant unes relacions pacífiques basades  en el diàleg i la cooperació), principis molt ben descrits en la Carta de la Terra i que volem tenir com a document inspirador de referència.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

Posar en marxa un sistema d’intercanvi mitjançant l’ús d’un valor virtual de referència. En l’entorn associatiu es prenen acords de valoració de serveis, productes i/o bens materials i mitjançant un sistema d’anotació virtual de valors i saldos, cada soci pot intercanviar amb qualsevol altre soci a canvi del valor acordat.

Es realitzen activitats relacionades amb la formació, la divulgació i l’intercanvi adreçades als socis i la població en general, per obrir les portes a formar part de l’associació, i també, peraclarir dubtes que es vagin presentant relacionats amb aquesta nova economia local.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

 

Com es pot llegir en els fins de l’associació, tota l’associació té un caràcter de voluntariat, i la tasca dels socis/es - tots/es som voluntaris/es - es centra principalment en fomentar un canvi urgent en els models de vida actuals. Considerem que hem de fer un canvi d’actituds i sobretot ens hem de centrar en potenciar els recursos locals, que la mal anomenada globalització infravalora.

 

El paper, perfil i organització del voluntariat: 

Com entitat innovadora no tenim un organigrama formal en forma d’estructura piramidal sinó que tenim una estructura transversal i ens organitzem en base a la imatge d’un arbre que anomenem “arbre d’enriquiment local”. 

 

Segons el Reglament de Règim Intern, tenim aquesta definició breu:
 

L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA. Ens inspirem en els arbres. Un arbre en el que hi trobem 10 ARRELS, cadascuna dedicada a un tema cabdal i assumida per un equip de treball: (1-informació, 2-normativa, 3-socis/es, 4- UDIS (unitats d’intercanvi social), 5-moneda global, 6-oferents, 7-projectes, 8-marc legal, 9-animació, 10-noves llavors). La SOCA vol dir “socis organitzats cooperant activament”, el TRONC, els socis/es, les BRANQUES, els diferents temes, els FRUITS tot allò que vagi naixent. La SABA que “rega” tot l’arbre són els intercanvis entre els socis/es.

 

Segons el document de compromís entre l’entitat i el voluntari

 

Les tasques que pot desenvolupar el voluntariat en la nostra associació són moltes, doncs  l’activitat està enfocada en recuperar, aprendre, i posar en marxa tot allò que puguem desenvolupar. 

 

1 relacionades amb fomentar el respecte “a la diversitat (la inclusió, la integració...”, això es pot traduir en xerrades, actes formatius i informatius o campanyes de sensibilització social.

 

2 millorar “la sostenibilitat... avançar vers la sobirania alimentària i energètica fomentant la producció local i ecològica”, en aquest sentit també es poden dur a terme actes formatius i informatius però sobretot accions vinculades a aprendre a tenir cura de la terra, posar en marxa horts, recuperar terres abandonades i tornar-les a fer productives , crear sensibilització entorn a la necessitat d’estalvi energètic i de la producció i consum d’energies renovables.

 

3 realitzar activitats relacionades amb “ la pau (fomentant unes relacions pacífiques basades en el diàleg i la cooperació)” això es pot traduir en xerrades, actes formatius i informatius o campanyes de sensibilització social.

 

Totes les persones voluntàries estan vinculades a algun dels projectes de l’associació: VEURE

 

Segons el Reglament de Règim Intern o Marc de Relació, tenim aquesta definició breu de projecte:

 

9 - ELS PROJECTES. Els socis/es poden participar en projectes. Elements comuns: 

1 * Tots els projectes han de ser acceptats per la Junta i ratificats per l’Assemblea. 

2 * Han d’estar ben definits en la Fitxa de projecte.

3 * Els socis/es participants en els projectes han de signar el Full de compromís. 

4 * Un soci/a fa de coordinamitzador/a (es recomana que sigui rotatiu, decideix el grup) 

5 * El coordinamitzador/a vetlla perquè tota l’activitat que es vagi generant quedi documentada i estigui disponible per tots els socis/es. També és qui administra el compte del projecte. 

6 * Les fonts de finançament dels projectes són: dels comptes de projectes de l’associació, de crèdits del Fons Cooperatiu (amb turutes i/o euros) i/o d’aportacions i crèdits dels socis. 

7 * En el balanç dels projectes cal tenir molt en compte el resultat del treball per la col•lectivitat i el Bé Comú.

 

 

La gestió del voluntariat: 

La incorporació de persones per realitzar tasques de voluntariat i de participació en l’associació es fa principalment des de l’OCL (oficina de canvi local). També es poden donar d’alta des del bloc de l’associació.

 

Segons el Reglament de Règim Intern:

 

8 - ELS SOCIS/ES han de vetllar perquè tot el conjunt funcioni. Aquest Arbre ha de tenir vida pròpia i ningú ha de ser insubstituïble. 

1 * Tot el sistema es fonamenta en la bona disposició, responsabilitat i honradesa dels socis/es. 

2 * Els socis/es han d'utilitzar les eines adequades que l'entitat hagi aprovat i que es descriuran en la web de turuta.cat

3 * Que un soci/a tingui saldo immobilitzat en el seu saldo va en contra dels objectius de l’associació i per tant es demana que el faci servir o es recomana que el posi en el Fons Cooperatiu d’on sempre el podrà recuperar. 

4 * Tots els socis/es poden oferir serveis, productes de segona mà, artesanals, intercanvi de coneixements, aprenentatges diversos amb recursos locals, etc. enfortint el potencial i l’autoestima personal. Els socis/es que participen amb les seves activitats professionals (comerços, productors, professionals lliberals, etc.) poden admetre una part del preu amb turutes, segons Contracte d’oferents.

 

El desenvolupament del voluntariat: El pla de formació:

La formació dels voluntaris i de tots els socis/es s’organitza en funció de cada projecte. Tot el projecte en sí és un aprenentatge constant per anar millorant els coneixements relacionats en millorar la producció d’aliments, d’energia i de tota la producció bàsica necessària per avançar vers la sobirania alimentària i energètica.

És molt important en aquest procés d’aprenentatge i formació la convivència i debats de reflexió davant de conflictes i problemes que puguin sorgir.


Un projecte basat en l’aprenentatge de la responsabilitat personal envers la societat:

Totes i tots entrem lliurement per treballar de manera voluntària per millorar la societat. La turuta és temps invertit en impulsar aquesta transició a un nou model de societat d’acord amb els principis de la Carta de la Terra. Utilitzem el valor d’aquest temps invertit per regular la participació en aquest ecosistema.