OFICINA DE CANVI LOCAL

Podeu concertar una sessió Informativa-Formativa. Podeu fer alguna pregunta per aclarir un dubte.


L'OCL (oficina de canvi local) és el punt d'informació i de gestió dels turutaires (i no turutaires que es volen informar)

* S’informa del projecte i es dóna formació referent al seu funcionament.
* Es faciliten les eines necessàries pels intercanvis.
* Es gestiona la informació dels intercanvis i la seva comptabilitat.
* Es facilita la informació que demanin els socis/es.
* S'informa dels projectes existents, de nous possibles i es recullen noves propostes.


Els dies d'atenció al públic són els dimarts i els dijous de 11:30 a 13h, a Can Pahissa (Centre de Resiliència i Sostenibilitat). 

Podeu concertar una sessió Informativa-Formativa. Podeu fer alguna pregunta per aclarir un dubte.


Correu electrònic OCL: intercanvis.turutes@gmail.com


És l'òrgan gestor de l'ecosistema coordinat per la Junta Coordinadora i al servei de l'Assemblea de Socis. 

Correu electrònic de la Junta Coordinadora: ecol3vng@gmail.com


La tasca principal és informar del projecte "Turuta", sobre el funcionament, sobre la web, sobre la APP, etc., i també informar a les persones que es vulguin implicar en algún dels projectes. També recollir propostes o suggeriments. És, en definitiva, el punt visible d'atenció a turutaires i no turutaires.