OCL- FORMACIÓ I PROJECTES

 
La funció d'aquest equip és fer formació del projecte ECOL3VNG, com a projecte per dinamitzar la Transició a un nou model de societat, amb l'ús de la moneda social "turuta". 

Assessorar els projectes en un primer moment i facilitar la metodologia bàsica per començar.