QUI SOM

PRINCIPIS

partint dels objectius del projecte turuta considerem que:


* Conscients de la situació de CRISI actual del Planeta (econòmica, energètica, climàtica, social, etc.), considerem que hem d’actuar amb urgència, cooperant, per tal de posar en marxa mecanismes que contribueixin a ser el més autònoms possible en quant a alimentació i energia, a fi de poder cobrir el màxim de les necessitats bàsiques de totes les persones del nostre poble, amb recursos locals i/o de l’entorn més proper.

* Considerem que hi ha molt a fer per imaginar, aprendre, localitzar i treballar posant en marxa projectes de recuperació i millora de la nostra capacitat productiva com a poble (persones, terres, aigües, aire, etc.).

* Considerem també  que és responsabilitat de cada persona valorar les seves possibilitats i implicar-se de la millor manera que sàpiga i/o pugui. Les portes són obertes per a tothom i ningú ha d’esperar honors ni posicionaments especials per posar-se a treballar activament amb aquesta responsabilitat col·lectiva. 

Ens associem persones que vivim i/o passem moltes hores a Vilanova i la Geltrú per tal de treballar en aquest sentit. De la mateixa manera que obrim les portes a tothom també les tanquem temporalment a aquelles persones que, degut a la seva inconsciència o manca de solidaritat, actuïn de manera manifestament contraria a aquests principis.


el grup impulsor inicial 
del grup de "moneda local" de Transició VNG