QUI SOM

INTERCANVIAR

Hem de tenir en compte que les Ofertes / Demandes són limitades a les sòcies i socis de l'associació ECOL3VNG. 
Per accedir a contactar amb el soci que ofereix el producte o servei caldrà fer-ho a partir de la referència del codi que figura en el propi anunci
La referència serà de l'estil (ex: S23 ) vol dir que l’autor és el soci S23 de l’ecosistema ECOL3VNG i per tant tots els socis del mateix ja tenen la referència del soci S23 per tal de poder contactar amb ell. Tots els socis poden trobar la referència del soci/a en la llista de socis que periòdicament s'envia a tothom.


Com anotar l'intercanvi?
Cada soci té una Targeta d'Intercanvis (TI) que ha obtingut anant a l'Oficina de Canvi Local (OCL) (en la que hi figuren dades com el nom, el dni del soci, el saldo a l'inici de la TM, el segell "oficial").  
En aquesta TI hi ha l'espai per ubicar una sèrie d'intercanvis de productes i/o serveis.
A l'hora de realitzar un intercanvi, tant el qui ofereix com el soci interessat/da, un cop acreditats amb els respectius DNI (especialment si no es coneixen), anotaran en les seves respectives TI, el dia, el concepte (el servei o producte), el codi del soci que dóna i el que rep i la quantitat que entra o que surt (en l'oferent serà "entra" i en l'interessat/da serà "surt") i una casella on cadascú sumarà o restarà al saldo de la casella anterior, per tal de tenir sempre el saldo actualitzat.

Cal tenir en compte però que el saldo real és el que figura en l’ordinador central i aquest es va nodrint de la informació que van enviant els socis.

Cada transacció s'anota en la TI de cadascún dels dos socis/es que fan l'intercanvi, cada soci/a, o algú de la seva confiança, haurà de comunicar tots els intercanvis mitjançant un correu electrònic a l'Oficina de Canvi Local (intercanvis.turutes@gmail.com) . En l'ordinador central s'aniran anotant els moviments als dos socis protagonistes de l'intercanvi.