QUI SOM

OFERTAR / DEMANAR

Cal únicament enviar un correu electrònic amb la descripció de l’oferta o demanda a ecol3vng.ofertes@gmail.com. La publicació no és automàtica però breument ja surt publicada sempre que estigui d’acord amb les “normes per la publicació”. Surten publicades, per ordre d’arribada i es mostren les 10 darreres en la pantalla principal. Es poden cercar segons les categories classificades, també escrivint un text identificatiu en el cercador de l’angle superior esquerra del blog.

Normes per la publicació:
En primer lloc el producte i/o servei a oferir cal que s’adeqüi als principis de l’associació.
En el correu electrònic cal indicar tota la informació que es vol donar a conèixer
  • en el TEMA del correu hi escriurem el títol de l’oferta
  • en el començament del COS del correu hi escriurem el codi de soci
  • en el COS del correu hi escriurem la informació del que s’ofereix
  • es pot afegir una fotografia o dibuix del que s’ofereix.
  • també hi escriurem el preu i en quina moneda es demana. Només es poden publicitar ofertes en les que el preu sigui turutes o una part amb euros i una amb turutes, o també gratuïts. També es pot deixar obert per acordar amb el possible interessat, indicant “a convenir”.
  • contacte: es pot posar únicament el codi de soci, però també es pot indicar el correu electrònic i/o el telèfon, així com el nom del soci (si així ho vol el soci)
  • la Junta Coordinadora es reserva el dret de no publicar (o de demanar alguna rectificació) quan sota el seu criteri la oferta/demanda no s'adecua als principis de l'associació). 
  • la responsabilitat del que s'oferta o demanda o intercanvia i les seves possibles conseqüències és del soci/a que l'ha publicada.
Quan caduca una oferta?
Cal indicar una data de caducitat (si no s’indica el contrari es considerarà que ja es pot eliminar passat un més a partir de la data de recepció). Quan són temes que no caduquen cal escriure: OFERTA PERMANENT